گالری

       شروع به کار با دستگاه ها 
       
                 
             
                 
          برقراری اتصال       
               
                 
   کار با توتال استیشن های لایکا      

 

 

 

 

       
                 
         
                 
       کار با گیرنده های GNSS  لایکا  
 

                
                 
   

 

 
                 
         
           معرفی و  آموزش گیرنده های برداشت داده های GIS سری Zeno لایکا          
                 
                        
       
                 
  نرم افزار اینفینیتی    
         
                 
                 
                 
         ردیاب های لایکا برای تاسیسات زیر زمینی