گالری

گیرنده جدید لایکا مدل GS18 سریعترین در جهان

در نمایشگا اینترژئو امسال که در دهه اول مهرماه برگزار گردید شرکت لایکا اولین گیرنده GNSS با قابلیت برداشت بدون نیاز به تراز کردن با بهره مندی از فن آوری اندازه گیری اینرشیال (IMU ) را بعنوان سریعترین گیرنده GNSS د رجهان معرفی کرد. این دستگاه هم نیازی به کالیبره کردن ندارد و هم در محیط هایی با میدان مغناطیسی قوی بدون نقص کار میکند .

دیگر لازم نیست چشمتان را به تراز کروی دستگاه بدوزید . شما هرچه سریعتر برداشتتان را انجام دهید GS18 با داشتن ارتفاع ژالن و اندازه گیری دقیق زاویه تیلت و همیشه موقعیت نوک انتهایی ژالن را محاسبه کرده و به شما نشان میدهد 

 

بیشتر بدانید >

 


ت