گالری

همکاری هگزاکون دربحران کرونا

شرکت هگزاگون بانک اطلاعاتی خود را که شامل انواع داده ای Geoespatial میباشد برای کل آمریکا و اروپا بصورت رایگان در اختیار سازمان ها و ارگانهای عام المنفعه در راستای مدیریت بحران کرونا قرارداده است

بیشتر بدانید...

 


ت