همه امکانات در یک نرم افزار

نرم افزار دفتری معرفی طرح تونل ، نرم افزار روی توتال استیشن برای عملیات زمینی و هر آنچه که نیاز دارید بصورت یک مجموعه در اختیارتان قرارداده میشود.کاهش زمان عملیات اجرایی تونل ، عدم نیاز به آموزش ، افزایش بهره وری همگی با محیط ساده کاری نرم افزار حاصل میشود.

 

نمونه های اجرایی    

این نرم افزار در پروژه های مختلف اجرایی از جمله یک تونل شهری در ریو دو ژآنیرو برزیل  مورد استفاده عملی و  تست قرار گرفته است.این تونل روزانه محل عبور 2000 خودرو می باشد.

این تونل با طول حدود 16 کیلومتر، نقاط مهم و پرتردد شهری را بهم متصل میکند و زمان سفر از منطقه  بارا به ایپانما را  به 13 دقیق کاهش میدهد.

در همین پروژه امکانات مختلف نرم افزار مورد استفاده قرار گرفت و عملیات تونل سازی با سرعت بالاتر و حدود 30 در صد کاهش در عملیات نقشه برداری تونل انجام کرفت .ابتدا طرح تونل ، سطح مقاطع تونل و... در نرم افزار دفتری مربوطه پیاده سازس شد و پس از آن اکبیپ های نقشه برداری برداشت ها ، پیاده کردن ها و کنترل های خود را نسبت به این طرح انجام می دادند.tunnel_line

Tunnel App