گالری
Hxdn Live 2016

 


 

 

سخنرانی آقای Ola Rollen مدیر عامل شرکت هگزاگون در افتتاحیه

عنوان :  How Great Stories Take Shape

 
       
   

معرفی گیرنده های GNSS نسل جدید لایکا

عنوان :  Leica GS16 Development

   
       
   

معرفی ترازیاب های دیجیتال  نسل جدید لایکا

عنوان :  Measuring with Ease