گالری
نرم افزار اسپایدر لایکا

نرم افزار مدیریت شبکه های ایستگاه های دائمی "اسپایدر"


 

راهکاری حرفه ای برای مدیریت شبکه های CORS        

طراحی شده برای برآورده کردن نیاز های آینده 

پیاده کردن شبکه ایستگاه دائمی صرفا انتخاب و خرید گیرنده های GNSS نیست . این شبکه های نیازمند نرم افزار و سامانه مدیریت ایستگاه ها ، مدیریت کیفیت داده ها و مدیریت کاربران و ... میباشد.

با انتخاب مجموعه نرم افزاری اسپایدر لایکا بر حسب نیاز امروز خود هزینه میکنید و به نسبت توسعه شبکه خود تا هر جا که لازم باشد اسپایدر قابل توسعه برای پوشش رشد شبکه شما میباشد.. 

 

Efficient – Easy to Setup & Configure
Use the setup wizard or simple drag & drop to create new sites and configure networks. With just a few clicks you can create products and services for RINEX logging with quality control and FTP distribution. Likewise, comfortably add real time data services with choice of a variety of communication channels, data formats and authentication methods.

Reliable – Continuous & Automatic
Once configured and started, all services run automatically and autonomously integrated within the operating system – fail-safe for highest reliability. Data for post processing is continuously archived, monitored and distributed. Rovers connect to various Network RTK or DGNSS services for real time positioning using a variety of flexible methods, automatically receiving the best available solution.

Secure – Control & Audit
Monitor and control your system locally or from a remote location with no additional tools needed. Control and view online who accesses your services. Receive automatic event Email and messaging on system status anytime and anywhere.
 

 
   

Spider Business Center

Visit our demo portal for Spider Business Center

 
 

SpiderNet - Network RTK: Technology to the MAX

Leica GNSS Spider - SpiderNet

<img~ alt="Leica GNSS Spider">Using GNSS Spider with SpiderNET for continuous network processing provides consistent high accuracy and improved RTK performance over the entire network region. This allows for even larger distances between your reference stations thus covering large areas with a minimum number of stations. Leica MAX Master Auxiliary corrections and other methods, deliver customized services in a wide range of formats with the performance and reliability you need – it's the ideal "Win-Win" situation.

Your Benefits

For the system provider:

  • Continuous service even during maintenance periods
  • Best reliability with Leica Smart-Check
  • Dependable with data processing redundancy
  • Live audit of field rovers in map views
   

common pic_en
 

For the rover users:

  • Increased coverage and availability
  • Faster rover initializations
  • Higher productivity
  • Consistent high accuracy

Integrated with the Spider Business Center (SBC)
GNSS Spider fully integrates with the Spider Business Center for secure user registration and management – shared withSpiderWeb. Secure HTTPS is supported.

Spider Services
Leica Spider provides a highly customizable platform for GNSS infrastructure. It supports applications like surveying and asset collection, machine control, precision farming, hydrographic survey and others with high accuracy corrections in real time or post processing. The Spider Suite can also manage large seismic networks and provide high speed real time monitoring of critical infrastructure such as buildings, bridges, mines and airports. With a modular architecture it can be easily scaled to suit your application and budget, large or small.

Spider Real Time Corrections Services
With GNSS Spider you can provide the correction data using the method, format and communication channel that best matches your customers (rovers) needs and thus allows serving a broad customer community. It supports various industry standard formats like RTCM and technologies such as Ntrip to ensure best compatibility with your client's systems.

Various communities like surveying, asset collection, machine control or precision farming can be served for positioning solutions with different accuracy levels – from dm to cm within a few seconds.

Spider Positioning Services
Using continuously streamed or periodically downloaded data, the Spider Positioning module computes station coordinates automatically and continuously in real-time or in post-processing. With proven processing algorithms tuned to monitoring applications, Spider Positioning provides excellent accuracy and reliability even with single frequency receivers

Integrated solution for monitoring applications
Spider Positioning results can be analyzed conveniently using Leica SpiderQC and Leica GeoMoS and accessed online usingLeica SpiderWeb.

Versatile Architecture – reliable and secure

GNSS Spider KeyComponents
With GNSS Spider you have the flexibility and power to make your infrastructure the way it should be. For RTK networks IT infrastructure is rarely built from scratch. Therefore GNSS Spider is designed to blend into your existing IT environment with minimum installation and configuration effort. Security is crucial for systems exposed to the Internet, and was a key focus when developing GNSS Spider. Thus, GNSS Spider will lower your total cost of ownership (TCO), but not your security.

   

SpiderWeb

Visit our demo portal for SpiderWeb

 
 
         

 Leica GNSS Spider brochure

Leica Geosystems deformation monitoring brochure

Leica SpiderQC GNSS data analysis software
Leica SpiderWeb application
Leica CrossCheck GNSS analysis tool for QC and monitoring
Leica GR50 & GR30 GNSS reference server
Leica GMX902 series streaming monitoring receivers
Leica AR10 GNSS antenna
Leica AR20 GNSS antenna
Leica AR25 GNSS antenna
Leica GMX910 SmartAntenna
Leica GeoMoS automatic deformation monitoring software solution

What's new? Take a look at the latest press release.