گالری
اسکریپر و لولر

 


 

         

تسطیح دقیق زمین های کشاورزی با استفاده از سیستم های تسطیح لیزری لایکا

       
     
 

 سيستم اتوماسيون پاور بليد لايكا مناسب برايكابردهاي عمراني و كشاورزي
بازده و سرعت كار با گريدر ها ،لولرها و اسكريپرها و نيزدقت در اجراي شيب در انجام عمليات تسطيح در كاربردهايمتفاوت بويژه عمراني و كشاورزي اهميت فوق العاده اي دارد.حتي در برخي موارد اينگونه بنظر مي رسد كه اجراي شيب هادر جهات مختلف با استفاده از اين ماشين آلات غير ممكناست.
سيستم "پاور بليد لايكا" به عنوان يكي از فن آوري هاينوين در اين زمينه، به رانندة گريدر، لولر و ساير تجهيزات اينامكان را مي دهد كه بدون نياز به فرمان هاي دستي كنترلتيغه و فقط با راندن وسيله در مسير مناسب عمليات تسطيح رابه بهترين نحو انجام دهند. همه اجزاء اين سيستم به تناسبكاربرد و نصب روي تجهيزات مختلف از جنس و طرح مناسبساخته شده اند.

    2017-03-16_101801  

2017-03-16_101814 

 

 

 

 

 

در اين مجموعه سيستم، يك فرستنده دوار ليزری دو جهته مثلا  سری راگبی  لایکا  ، شيب در جهات دوگانه را تعريف نموده و سيستم كنترل با استفاده از سنسور لیزر  دريافت  و به کنترل پنل  فرستاده و نرم افزار كنترل پنل حركت تيغه روي سطح زمين را به شکل  هوشمند كنترل مي كند. 

   
 
 
common pic_en 
 
 ويژگي هاي سيستم پاور بليد
 • نصب سريع و هماهنگ با سيستم هيدروليك ماشين آلاتتسطيح
 • كاربري ساده به دليل نوع نمايش عمليات (با ديودهاي پرنورقابل رؤيت در نور شديد روز به شكل فلش در دو جهت بالا وپايين )
 • ساخته شده از بهترين مواد و داراي استاندارهاي محيطي
 • رطوبت و گرد و غبار مخصوص كار در محيط كشاورزي
 • كاهش زمان كار و افزايش دقت، بدون انجام عمليات اضافي و
 • در نتيجه آن ايجاد صرفه اقتصادي در اثر صرفه جويي در زمان
 • و نيروي كار و انجام به موقع عمليات
 • اجراي عمليات با حداقل نياز به نقشه بردار
 • اجراي شيب دو طرفه در تسطيح
 • نقشه برداري از زمين جهت تسطيح
 • نصب بر روي انواع لولرها ،اسكريپرها ،گريدرها ،تراكتورها وساير ماشين آلات موجود
 • قابليت اجراي دستي و اتوماتيك
 • امكان اجرا توسط راننده با حداقل سواد و مهارت فني و آموزش
    مزاياي بكارگيري سيستم تسطيح ليزري در كشاورزي
 • ايجاد بستر مناسب كشاورزي با كم شدن رفت و آمد وسايل وعدم كوبيده شدن خاك زراعي
 • افزايش توليد در واحد سطح و كاهش هزينه توليدصرفه جويي در زمان و ميزان آبياري
 • ايجاد زيربنا و آرايش هندسي مناسب براي بهره برداي ازسيستم هاي كامل و پيشرفته آبياري
 • سهولت انجام عمليات مكانيزة داشت مانند هرس و وجين باماشين
 • سهولت برداشت و كاهش تلفات حين برداشت و نيز هزينه بسياركمتر نسبت به ساير روش ها ،
 • عدم نياز به سواد و مهارت فني بالا و حضور نقشه بردار
 • افزايش حدود 10 درصدي سطح زيركشت با حذف جوي و پشته و زهكشي سنتي
 • كاهش 35 درصدينياز به نيروي انساني
 • افزايش 10 تا 15 درصدي عملكرد محصول
 • ارتقاء 10 درصدي راندمان كاربري آب .
 

 

       

Downloads :