گالری
دوربین های تصویر برداری

Leica DMCIII

Leica ADS100

Leica ADS100

دوربین تصویر برداری هوایی لایکا بصورت پوششی در سه خط جلو ، نادیر و عقب

 
 
 
 
  
 
 

Leica DMCII

Leica DMCIII

دوربین تصویر برداری هوایی لایکا بصورت تک تصویر با پوشش مشترک زوج عکس ها و بزرگترین سطح پوشش (Large Format) 

 
 
 
 
 
 
  

Leica RCD30

Leica RCD30

 کم حجم ترین دوربین تصویر برداری هوایی لایکا   با امکان نصب روی پرنده های بدون سرنشین

 
 
 
 
 
 
  

Leica RCLeica RCD30D30 Penta Oblique

 دوربین تصویر برداری هوایی لایکا  با 5 دوربین با زوایای دید مختلف برای تهیه مدل های سه بعدی از شهرها