گالری
گیرنده های برداشت GIS

GIS Handhelds & Tablets


 

Leica Zeno 20Leica Zeno 20

گیرنده های دقیق GNSS تخصصی شده برای برداشت داده های GIS

بدون نیاز به هیچ تخصص برای استفاده

  

 

 


 
Leica Zeno 20 and S910

Leica Zeno 20 + DISTO™ S910: gamtec

ترکیب هوشمندانه گیرنده Zeno 20 و متر لیزری حرفه ای لایکا S910

 
 
 
 
 
 
  

Leica CS25 GNSS plus

Leica CS25 GNSS plus

تبلت ضد ضربه و ضد آب با توانایی بسیار فراتر از گیرنده GNSS،

تخصصی شده برای برداشت داده های GIS

 
 
 
  
 
  

Leica Zeno 5

Leica Zeno 5

گیرنده تک فرکانسه و ساده برای برداشت داده های GIS با دقت در حد نیم متر