گالری
نرم افزارها

Leica_Infinity_pic_1766x750_new

Leica Captivate

نرم افزار جدید لایکا برای برداشت داد ها در یک محیط کاملا سه بعدی 

 

   

 


  

Leica_Infinity_pic_web_800x428

Leica Infinity

نرم افزار جدید لایکا برای پردازش و مدیریت داده های انواع تجهیزات نقشه برداری (نسل جدید جایگزین Leica Geo Office)

 
 
 
    

    

Leica GeoMoSLeica_Geomos_HiSpeed_pic_800x428

نرم افزار تخصصی برای پروژه های مانیتورینگ آنلاین و مدیریت انواع سنسورها و داده ها

 
 
 
 
   
 

 
 
Leica_SpiderQC_pic_web_800x428

Leica Spider خانواده 

مجموعه ای از  نرم افزارها برای مدیریت شبکه های ایستگاه های دائمی 

 
 
 
 
 
 
 
  

  
Leica_SmartWorx_pic_web_800x428_new2

Leica SmartWorx Viva

نرم افزار لایکا برای برداشت داده ها قابل نصب بر روی انواع کنترلر و کیبورد تجهیزات

 
 
 
  
  
 

 
 Leica_GeoOffice_pic_800x428_new
 

Leica Geo Office

نرم افزار شناخته شده  لایکا برای پردازش و مدیریت داده های انواع تجهیزات نقشه برداری