گالری
لوازم جانبی توتال استیشن ها

Nestle surveying Accessories

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 010-NESTLE Aluminium Tripod

سه پایه چوبی آلومینیومی سبک  نستله ساخت مجارستان و مناسب برای ترازیابهای سبک

 

 

 

 

 

 


  215-NESTLE RelectorPole

ژالن آلومینیومی تلسکوپی نستله با ارتفاع متغیر از 1.35  تا 2.15 متر ساخت آلمان

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 350-NESTLE RelectorPole

ژالن آلومینیومی تلسکوپی نستله با ارتفاع متغیر از 1.45  تا 3.50 متر ساخت آلمان