گالری
سری رباتیک و موتوریزه
 

Leica Viva TS16

اولین توتال استیشن خود آموز درجهان با قابلیت نقشه برداری دقیق

 
 
  
  

Leica Viva TS60Leica_TS60_pic_800x428

دقیق ترین توتال استیشن خود آموز در جهان

 
 
 
 
  
  

 
  1. Leica Nova TM50Leica_Nova_TM50_pic_800x428_new

دقیق ترین توتال استیشن برای کابردهای مانیتورینگ و رفتار سنجی و امکان قرائت اتوماتیک مرکز منشور از فواصل دور

 
 
 
 
 

    Leica Viva TS12P 

Leica Viva TS15  GUS

توتال استیشن حرفه ای با لیزر GUS برای هدایت ماشین های حفاری تونل TBM

 

 
  
 
 
 
    
 

Leica_TS12P_pic_800x428Leica TS12P

توتال استیشن موتوریزه و اتوماتیک برای انواع عملیات نقشه برداری