گالری
محصولات

   
         

سیستم های کنترل ماشین آلات عمرانی

 

موبایل مپینگ

 

پهپادهای لایکا

با سیستم های کنترل ماشین آلات میتوانید ماشین های عمرانی را با دقت کنترل نمایید   شرکت لایکا متنوع ترین پلتفرم های موبایل مپینگ را ارائه مینماید.   پرنده های بدون سرنشین لایکا برای برداشت داده های دقیق نقشه برداری بدون تماس با زمین
         

 
 

   
         
نرم افزارها    سیستم های اندازه گیری صنعتی    کشاورزی دقیق
 تخلیه و پردازش داده های سیستم های اندازه گیری و سنسورها نیازمند نرم افزارهای حرفه ای میباشد که شرکت لایکا مجموعه کاملی از آنها را ارائه مینماید   سیستم های اندازه گیری صنعتی لایکا بهترین گزینه برای  کارخانجات در زمینه اندازه گیری های دقیق میکرونی میباشد.    

سیستم های تسطیح لیزری لایکا انتخاب اول کشاورزان ایرانی.

         

 
 

 


 
     
مترهای لیزری و لیزرهای ساختمانی   ژئوفیزیک 
اجرای دقیق و بدون نقص پروژه های نقشه برداری و عمرانی در گرو استفاده از لوازم دقیق میباشد.   شرکت ژئوبایت بعنوان نماینده رسمی و انحصاری شرکت نانومتریکس کانادا تجهیزات لرزه نگاری آن شرکت را ارائه مینماید